• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Oznamy

   čítaj viac
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Minulosť našimi očami
    • 7. 11. 2019
    • Do galérie Minulosť našimi očami boli pridané fotografie.

     Žiaci 6.-9. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Minulosť našimi očami". Vyhlasovateľom je Tribečské múzeum v Topoľčanoch Žiaci výtvarne stvárnili život, kultúru a náboženstvo starého Grécka, Ríma, Egypta a Mezopotámie.

     Mgr. Ľ. Ondrušová

    • Čítať viac
    • A taste of English
    • 5. 11. 2019
    • Kurz anglického jazyka

     V dňoch 4. - 5. 11. 2019 sa konal kurz anglického jazyka pre žiakov 7. - 9. ročníka. Realizuje ho lektor Alex Elwood, pôvodom z Anglicka. Žiaci majú počas 5 vyučovacích hodín možnosť počúvať a komunikovať v anglickom jazyku v prirodzenom kontexte. Kurzu sa zúčastnilo 47 žiakov. Dúfajme, že žiaci svoje nadobudnuté vedomosti budú využívať jednak na hodinách ANJ, ako aj v praxi. Cieľom tohto jednodňového kurzu je dať žiakom šancu, aby mali radosť z komunikácie v angličtine v prostredí, ktoré je uvoľnené a motivujúce. V druhom polroku plánujeme tento kurz zopakovať.

    • Čítať viac
    • Olympiáda zo slovenského jazyka
    • 5. 11. 2019
    • Školské kolo

     V pondelok 4. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Znalosti zo slovenského jazyka prezentovalo 10 žiakov 9. ročníka. Prvú časť tvoril test, v druhej písomnej časti súťažiaci transformovali odborný text na rozprávku a na záver uvažovali v ústnom prejave o rôznych témach zo života. Na 3. mieste sa umiestnila Lucia Bobocká z 9. B, druhá skončila Liliana Margaréta Hubová z 9. A a najväčší počet bodov získala Martina Aneštíková z 9. C.

    • Čítať viac
    • Testovanie pohybových predpokladov prvákov
    • 29. 10. 2019
    • Do galérie Testovanie pohybových predpokladov prvákov boli pridané fotografie.

     Dnes, 29.10.2019, sa na našej škole konalo Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti.

    • Čítať viac
    • Exkurzia - Slovanské hradisko Mikulčice
    • 23. 10. 2019
    • Do galérie Exkurzia - Slovanské hradisko Mikulčice boli pridané fotografie.

     V stredu 16.10.2019 sme so žiakmi 7.ročníka navštívili tento krát v susednom Česku archeologickú lokalitu z obdobia nášho prvého spoločného štátu, a to Veľkej Moravy. Slovanské hradisko Mikulčice je nepochybne veľmi významnou pamiatkou na obdobe šírenia kresťanstva na území obývanom Slovanmi, ako aj sondou do života na hradiskách v ranom stredoveku. Žiaci sa mohli vďaka odbornému výkladu bližšie oboznámiť s chronológiou trvania Veľkej Moravy, jej panovníkmi i spôsobom života našich predkov v 8.storočí. Mali dokonca možnosť zastrieľať si z luku na terč a presvedčiť sa tak o náročnosti lovu ako prostriedku na získavanie obživy. V bezprostrednom susedstve Slovenska sa nachádza veľmi zaujímavý archeopark s pozostatkami 12.kostolov, a takmer 2500 hrobov významných príslušníkov mojmírovskej dynastie ale aj obyčajných

    • Čítať viac
    • Hovorme o jedle
    • 22. 10. 2019
    • Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

     Hovorme o jedle

     V uplynulom týždni sa konal VII. ročník týždňa Hovorme o jedle. Jednou z aktivít, ktoré v tejto súvislosti organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, je súťaž konaná pod názvom „Hovorme o jedle“.

    • Čítať viac
   • 2019/2020

   • Krajské kolo

     • Mgr. Zuzana Valachová

     • 1.
     • Jaguar Land Rover · Krajské kolo · 2019/2020